چند عکس متفرقه

الا بذکر الله تطمعن القلوب...
کاروان بزرگ دانش آموزی مشهد مقدس - کبوتران حرم عشق - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شیراز - مدیران فردا - www.ModiraneFarda.irهمه همرنگ... هم مداحی میکنه و هم...
کاروان بزرگ دانش آموزی مشهد مقدس - کبوتران حرم عشق - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شیراز - مدیران فردا - www.ModiraneFarda.ir

این عکس مربوط به گروهی اراذل میباشد که در طی چند ساعت حضور در یکی از پارک های مشهد ، خسارت هایی فراوان به محیط زیست وارد کردند...
کاروان بزرگ دانش آموزی مشهد مقدس - کبوتران حرم عشق - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شیراز - مدیران فردا - www.ModiraneFarda.ir

همان اراذل؛ پس از اون همه خرابکاری واقعا باید هم خسته باشن!!!...کاروان بزرگ دانش آموزی مشهد مقدس - کبوتران حرم عشق - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شیراز - مدیران فردا - www.ModiraneFarda.ir

تلاش بچه های زحمتکش در بهشت الرضا برای وقتیکه دانش آموزان از راه میرسند...اروان بزرگ دانش آموزی مشهد مقدس - کبوتران حرم عشق - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شیراز - مدیران فردا - www.ModiraneFarda.ir

یه غذای مَلَس...
کاروان بزرگ دانش آموزی مشهد مقدس - کبوتران حرم عشق - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شیراز - مدیران فردا - www.ModiraneFarda.ir

سخنرانی های آقای لطفعلی زاده هم شنیدنی بود...کاروان بزرگ دانش آموزی مشهد مقدس - کبوتران حرم عشق - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شیراز - مدیران فردا - www.ModiraneFarda.ir

یک کبوتر حرم عشق... 
کاروان بزرگ دانش آموزی مشهد مقدس - کبوتران حرم عشق - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شیراز - مدیران فردا - www.ModiraneFarda.ir

اینجا عکس ها ویرایش میشه ، فیلم های مراسمات میکس میشه...کاروان بزرگ دانش آموزی مشهد مقدس - کبوتران حرم عشق - اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان شیراز - مدیران فردا - www.ModiraneFarda.ir